/ Susirinkimai

PRANEŠIMAS APIE PAKARTOTINĮ VISUOTINĮ METINĮ BĖGIMO KLUBO “ŠVIESOS KARIAI” NARIŲ SUSIRINKIMĄ

Neįvykus Visuotiniam Metiniam Bėgimo Klubo “Šviesos Kariai” susirinikimui 2021 m. balandžio 26 d. šaukiamas Pakartotinis Visuotinis Metinis Narių Susirinkimas.
Bėgimo Klubo “Šviesos Kariai” metinis visuotinis narių susirinkimas įvyks 2021 m. Birželio 8 d. 19:00 val.
Informuojama, kad dėl LR Vyriausybės Nutarimu Nr. 207 paskelbto ir tęsiamo karantino susirinkimas įvyks Bėgimo Klubo nariams balsuojant iš anksto pateikiant balsavimo biuletenius. Galiojančiais bus laikomi tie biuleteniai, kurie tinkamai užpildyti ir gauti iki Susirinkimo.

Visais klausimais dėl susirinkimo prašome kreiptis į Klubo direktorių Giedrių Daugmaudį, mob. +370 672 04 744, el. p. giedrius.daugmaudis@gmail.com

Bėgimo Klubo “Šviesos Kariai” metinis visuotinis narių susirinkimas įvyks 2021 m. Balandžio 26 d. 19:00 va. Nuotoliniu būdu. Nuoroda į susirinkimą: https://meet.jit.si/sviesoskariai