/ Susirinkimai

Didysis metinis Šviesos karių susitikimas
Kovo 23 dieną 19:00 Aušros vartų g. 6 Europa Royale Vilnius viešbutyje.

* Pristatysime 2016 metus,
* Pasitvirtinsime planus 2017 iems,
* Pabendrausime ir pabūsime kartu.